Belianské Tatry predstavujú najvýchodnejšiu čast Tatier. Jedna z mála oficiálnych turistických trás vedie do Kopského sedla.